evaluatie

Ons streven is om optimale zorg en zorg op maat te leveren. Om onze begeleiding goed te houden en te verbeteren, staan wij open voor opbouwende kritiek en suggesties. Aan het einde van de kraamtijd ontvang je een digitale link per e-mail waarin je onze zorg kunt evalueren.

Klachten

Als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Het is goed mogelijk dat niet bekend is dat je ontevreden bent, mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Vaak is dit voldoende om tot een oplossing te komen. Blijf je ontevreden na dit gesprek of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan dan bestaat de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van het CBKZ.

Het adres van de klachtencommissie is:
Centraal Bureau Klachtenmanagement
Molenstraat 20
4201 CX Gorninchem
Telefoon: 0183-682829
e-mail: info@cbkz.nl