evaluatie

Ons streven is om optimale zorg en zorg op maat te leveren. Om onze begeleiding goed te houden en te verbeteren, staan wij open voor opbouwende kritiek en suggesties. Bij het afsluitende gesprek in het kraambed delen wij een evaluatie formulier uit waarin iedereen de gelegenheid krijgt om onze zorg te evalueren.

Klachten

Als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Het is goed mogelijk dat niet bekend is dat je ontevreden bent, mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Vaak is dit voldoende om tot een oplossing te komen. Blijf je ontevreden na dit gesprek of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

Het adres van de klachtencommissie is:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl