nacontrole

Een afsluitend gesprek vindt plaats tijdens de nacontrole ongeveer 6 weken na je bevalling. Je mag hiervoor zelf een afspraak maken bij de verloskundige van je keuze. Terugblikkend op je zwangerschap en bevalling zullen we vragen beantwoorden en bij lichamelijke klachten eventueel gericht onderzoek doen.