visie

Onze verloskundigenpraktijk staat voor een krachtige en gezonde huidige en volgende generatie. Concreet betekent bovenstaande dat wij samen met jou een individueel zorgplan willen opstellen. Aanvullend kunnen bijvoorbeeld voedingsconsulten, massages en acupunctuur een toegevoegde waarde geven. Om deze zorg te kunnen bieden hebben wij een uitgebreid netwerk opgebouwd.

Dit bestaat onder andere uit huisartsen, consultatiebureau, fysiotherapie en Mensendieck, diƫtiste, kraamzorg, lactatiekundigen, acupuncturisten en zo nodig met de gynaecologen van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda of het Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer.